TH Group

חשבות וייעוץ

תקנון, תנאי שימוש ורכישה באפליקציית "שבעה" גרופ TH מברכת את בחירתכם להשתמש באפליקציה בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה. "שבעה" הינה אפליקציה המעניקה למשתמש מידע ושירותים בנושאי אבל וזיכרון. האפליקציה מציעה למשתמשיה פלטפורמה מקוונת, נוחה ובטוחה, לקבלת מידע אודות בתי עסק ונותני שירותים, אפשרות לשיתוף מידע, פרסום תגובות, העלאת תמונות ועוד ("האפליקציה" ו"התכנים" בהתאמה). בנוסף, האפליקציה מעניקה לבתי העסק ונותני השירותים העוסקים בתחום, אפשרות לפרסום שירותיהם ו/או מוצריהם באופן דיגיטלי ("השירותים").

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך ("אתה") לבין האפליקציה בנוגע לשימוש באפליקציה בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כמו גם מחשב. כמו כן, הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון").

1 כללי:
1.1 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.2 השימוש באפליקציה מותר בכל גיל. הרכישה באפליקציה מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
1.3 תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באפליקציה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האפליקציה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האפליקציה תהיה רשאית להעביר לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.
1.4 במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2 התכנים והשירותים המוצעים באפליקציה:
2.1 האפליקציה מאפשרת לפתוח "דף נפטר" בו ניתן להעלות מידע כתוב, תמונות, סרטונים וכדומה להנצחת הנפטר. ניתן לשתף את הדף עם כלל משתמשי האפליקציה או להגביל אותו למורשים בלבד. משתמשים אשר יקבלו גישה לדף הנפטר יוכלו להוסיף ו/או לשתף מידע רלוונטי נוסף להנצחת הנפטר.
2.2 ישנה אפשרות לקבלת מידע כללי בנושאי אבל וזיכרון וכן מידע אודות נותני שירותים ו/או בתי עסק המספקים שירותים ו/או מוצרים הרלוונטיים.
2.3 בתי עסק ו/או נותני שירותים יכולים לפרסם באפליקציה באמצעות רכישה של חבילת פרסום לזמן מוגדר ו/או מנוי פרסום, בהתאם לתנאים המופיעים בדף השירות.
2.4 התכנים והשירותים המוצעים באפליקציה יופיעו ויוצגו באפליקציה.
2.5 האפליקציה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או תכנים.
2.6 אופן הצגת התכנים, השירותים והמידע באפליקציה הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה.

3 הרשמה, שימוש ורכישה באפליקציה:
3.1 על מנת לבצע פעולות מסוימות ו/או רכישה באפליקציה, האפליקציה דורשת הרשמה. לצורך ההרשמה, יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים בהתאם לדרישת האפליקציה ולעקוב אחר הוראות הרישום.
3.2 האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
3.3 האפליקציה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאפליקציה ובכלל זה התחברות לאפליקציה דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
3.4 בשימוש באפליקציה המשתמש מאשר כי: (1) לא יירשם לאפליקציה עם פרטים חלקיים או שגויים ולא יתחזה למשתמש אחר; (2) לא יעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונו האישי ו/או יאפשר לאחר גישה לחשבונו האישי.
3.5 המחיר המופיע באפליקציה עבור מוצר הינו המחיר העדכני. האפליקציה רשאית לעדכן מעת לעת את המחירים, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באפליקציה, וללא צורך בהודעה על כך.
3.6 התשלום בגין רכישה באפליקציה יתבצע באמצעי התשלום המופיע בעמוד התשלום. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.
3.7 אספקת המוצר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי האפליקציה. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי האפליקציה, יקבל המשתמש הודעה על כך וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
3.8 מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה והאפליקציה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מגפה ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

4 מדיניות ביטול:
4.1 לאחר הרשמה ותשלום, האתר מעניק גישה ושימוש בשירות שנרכש, לכן בשל אופי השירות כאמור, שינוי ו/או ביטול רכישה לאחר קבלת גישה לשירות ו/או לתכנים, לא יתאפשר והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
4.2 ברכישת מנוי פרסום לתקופה של 12 חודשים או יותר תינתן אפשרות לביטול וקבלת החזר יחסי ובהתאם לתנאים שיפורטו בעמוד הרכישה באפליקציה.
4.3 האמור בתקנון זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, 1981.

5 חנויות האפליקציות אנדרואיד ואפל:
5.1 התנאים הבאים נוגעים לשימוש באפליקציה שהורדה דרך Apple Store (אפל סטור), Google Play (גוגל פליי) ("חנויות האפליקציות"):
5.1.1 רישיון השימוש באפליקציה מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו אתה משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.
5.1.2 אחריות האפליקציה לתחזוקה ותמיכה באפליקציה תהיה כאמור בתקנון זה.
5.1.3 אתה מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באפליקציה במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה"ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה"ב כמדינת "תומכת טרור"; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה"ב.
5.1.4 בעת שימוש באפליקציה, אתה מתחייב לעמוד בהוראות חנויות האפליקציות וצד שלישי.
5.1.5 אתה מסכים ומאשר כי חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באפליקציה וכי לכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.
5.1.6 האפליקציה רשאית בכל עת לגבות תשלום בעבור הורדת האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה.

6 פרסום תכנים באפליקציה:
6.1 בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באפליקציה, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באפליקציה את התכנים הבאים:
6.1.1 כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
6.1.2 כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
6.1.3 כל תוכן העלול להטעות צרכן ו/או משתמש;
6.1.4 כל תוכן שאין למפרסם זכות לעשות בו שימוש;
6.1.5 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
6.1.6 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
6.1.7 כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
6.1.8 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
6.1.9 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
6.1.10 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
6.1.11 כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
6.1.12 כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
6.1.13 כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האפליקציה בפרט;
6.1.14 במידה ואתה משאיר ביקורת שלילית, אינך קשור למתחרי האפליקציה.

6.2 האפליקציה רשאית, אך אינה חייבת, לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באפליקציה, במשתמשיה או במי מטעמה. בנוסף, האפליקציה תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממשתמש מלפרסם תכנים נוספים באפליקציה ו/או לחסום את גישתו לאפליקציה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האפליקציה על פי כל דין.

6.3 האפליקציה רשאית לערוך כל תוכן שנשלח לפרסום, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

6.4 מסירת תכנים לפרסום באפליקציה מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באפליקציה. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האפליקציה בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

6.5 במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאפליקציה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיוצא בזה, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אלחוטית, סלולרית, כבלים ולוויין.


7 אחריות האפליקציה:

7.1 אין לראות במידע המופיע באפליקציה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירות. האפליקציה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באפליקציה ו/או בקישורים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידה.

7.2 התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האפליקציה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

7.3 האפליקציה אינה צד להתקשרות בין הלקוח למפרסם והיא פועלת אך ורק בכדי לתווך מידע בין המשתמשים. רכישה ו/או עסקה עם משתמשים באפליקציה תתבצע באופן ישיר בין המשתמשים והאפליקציה אינה צד לה.

7.4 התכנים המופיעים באפליקציה מסופקים על ידי צדדים שלישיים. הסתמכות על התכנים וההתקשרות עם המפרסמים נעשית באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי האפליקציה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בתכנים, ברכישת מוצרים ובשירותים המפורסמים על ידי משתמשים באפליקציה, אפילו אם האפליקציה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האפליקציה לא תהווה תחליף או תישא באחריות המשתמש.

7.5 מידע ומצגים המוצגים באפליקציה, שמקורם במשתמשים אחרים המפרסמים באפליקציה וכל תוכן ביחס למוצגים נמצאים באחריותם הבלעדית של המפרסמים כאמור, ועל כן מובן שלאפליקציה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האפליקציה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. לפיכך, האפליקציה לא תהווה תחליף או תישא באחריות על אופן אספקת, מועד האספקה, טיב המוצגים, תשלום וכיוצא בזה. במקרה זה, המפרסמים יישאו באחריות על כל פניה ו/או תביעה ו/או דרישה של משתמשי האפליקציה אשר רכשו דרכם בגין פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם.

7.6 האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באפליקציה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

7.7 האפליקציה ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באפליקציה ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

7.8 האפליקציה אינה אחראית על מספר הלקוחות שיפנו למפרסם ו/או ירכשו ממפרסם, ולמפרסמים המשתמשים בשירותי האפליקציה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפליקציה בגין מספר הלקוחות שיפנו אליהם ו/או ירכשו מהם מוצרים.

7.9 השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה.

8 שינויים באפליקציה, תקלות והפסקות שירות:

8.1 האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האפליקציה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באפליקציה.

8.2 האפליקציה שומרת את הזכות גם לשנות או להפסיק את כל פעולתה ללא הודעה מוקדמת. האפליקציה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

8.3 האפליקציה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או שרתיה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת ובמערכות תקשורת אצל האפליקציה או אצל מי מספקיה.

8.4 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן, להשעות או להפסיק את שירותי האפליקציה בכל עת או מכל סיבה שהיא מבלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים כי אין לנו כל אחריות כלשהי לאובדן, נזק או אי נוחות שיגרמו לך כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לשירותי האפליקציה.

9 קניין רוחני:

9.1 אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות קוד, מאגרי מידע, תוכנות, עיצובים, שמע, וידאו, טקסט, תמונות ("התוכן") וכן סמלילים, סימני מסחר וכיוצא בזה ("הסימנים") הם בבעלות האפליקציה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה או נתן רישיון לאפליקציה לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיה העסקיים של האפליקציה. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם "AS IS" לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האפליקציה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאפליקציה.

9.2 בתנאי שאתה זכאי לגלוש באפליקציה ובמכשיר המשויך, האפליקציה מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בה ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

10 מדיניות פרטיות:

10.1 כאמור, בעת שימושך באפליקציה ופרסום פרטייך בהקמת הפרופיל, אתה מאשר ומודע כי האפליקציה רשאית לשמור את המידע במאגרי האפליקציה ולעשות בו שימוש, באופן אנונימי וללא חשיפת פרטיך האישיים כגון שם, טלפון ותמונות, והוא יגיע ו/או יימכר לצדדים שלישיים גם אם יימחק הפרופיל שהוקם הן על ידי המשתמש ו/או הן על ידי האפליקציה.
10.2 בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאפליקציה, על מנת לספק שירות איכותי, האפליקציה אוספת מידע מסוים אודות המכשיר בו נעשה שימוש באפליקציה, ואנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, במיקום גיאוגרפי, מידע על השימוש שלך באפליקציה ומידע על המכשיר הנייד שלך ("המידע הנאסף באפליקציה"). המידע הנאסף באפליקציה עשוי לשמש את האפליקציה לצרכים הבאים:
10.2.1 לספק לך שירותים ולשפר את האפליקציה ו/או את השירותים;
10.2.2 תפעולה התקין של האפליקציה;
10.2.3 לנתח את ולנהל את האפליקציה באופן תקין;
10.2.4 שיפור שירות הלקוחות של האפליקציה;
10.2.5 ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאפליקציה או לשירות.
10.3 בעת השימוש באפליקציה, האפליקציה עשויה לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
10.3.1 כתובת ה-IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר בו אתה משתמש;
10.3.2 הקלטת הפעילות שלך באפליקציה או תרשים העמודים בהם ביקרת;
10.3.3 שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר בו אתה משתמש;
10.3.4 מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באפליקציה.
10.4 אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
10.5 דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
10.5.1 לפתח ולתחזק את האפליקציה;
10.5.2 לצבור מידע על לקוחות ו/או לשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האפליקציה עשויה לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.
10.6 לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיות איסוף אחרות.

11 דיוק או תיקונים טכניים ואחריות:
11.1 האפליקציה בכללותה, לרבות כל המידע המופיע בה, מוצע לציבור כמו שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האפליקציה שומרת על זכותה לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באפליקציה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

12 אבטחת מידע:
12.1 האפליקציה ומי מטעמה נוקטים צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האפליקציה עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
12.2 חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאפליקציה לא מתחייבת שהשירותים בה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בה, בעקבות פריצה ו/או פגם במערכות האפליקציה.
12.3 למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האפליקציה או מי מטעמם בגין גישה בלתי מורשית למידע שנאסף עליהם על ידי האפליקציה.

13 סיום:
13.1 תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האפליקציה שומרת על זכותה למנוע מכל משתמש את השימוש באפליקציה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האפליקציה רשאית להפסיק את השימוש שלך בה ו/או למחוק את חשבונך וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
13.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית למנוע שימוש ממשתמש, או לחסום גישתם אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
13.2.1 אם בעת ההרשמה לאפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
13.2.2 במקרה שנעשה שימוש באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
13.2.3 אם הופרו תנאי תקנון זה;
13.2.4 אם נעשה שימוש באפליקציה במטרה להתחרות באפליקציה;
13.2.5 אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאפליקציה או להמשיך ולהשתמש באפליקציה בכל דרך שהיא.
13.3 אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באפליקציה, ככל ותהיה אפשרות לפתיחת חשבון, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית.

14 סמכות שיפוט:
14.1 על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
14.2 לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

15 צרו קשר:
15.1 האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים: כתובת: שדה ורבורג 11, ראשון לציון; טלפון: 054-6690503; או דוא"ל שכתובתו: HANI@THG.CO.IL
כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו. עדכון אחרון: אוגוסט 2021.